Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

Lượt xem: 6915

       A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Căn cứ Quy chế làm việc, chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2014, UBND huyện đã tập trung vào 08 nhóm công tác trọng tâm và 10 đề án để tổ chức thực hiện. Đến nay có 4 đề án đã hoàn thành, còn 6 đề án đang triển khai xây dựng. Quá trình chỉ đạo thực hiện luôn bám sát văn bản của cấp trên, có sự phân công, phân cấp chức năng, nhiệm vụ cho các ngành, xã, thị trấn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân, có nhiều sáng kiến mới và có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên chế độ họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới của cấp trên. Đã ban hành gần 2000 văn bản để chỉ đạo, trong đó có 01 văn bản QPPL và tham mưu HĐND huyện ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề.

Chỉ đạo áp dụng các tiến bộ KH- KT trong nông - lâm nghiệp, khống chế được dịch bệnh, nên sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình mới trên các lĩnh vực. Triển khai điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đền liệt sĩ, đường nội thị Tân An và các CCN. Tăng cường quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng, giải quyết những vướng mắc trong BTTH, GPMB. Chỉ đạo thực hiện tích cực các chương trình, dự án cho các xã ĐBKK, vùng đồng bào DTTS. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu có hiệu quả ở 3 xã điểm. Tổ chức tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động mừng Đảng đón Xuân Giáp Ngọ, gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện. Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các luật, pháp lệnh, các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH, phối hợp chỉ đạo diễn tập theo cơ chế NQ 28 của Bộ Chính trị ở xã Hiệp Hòa đạt kết quả khá tốt. Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, chính sách dân tộc, tôn giáo, dành thời gian đi đối thoại với nhân dân và làm việc với các ngành, các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế qua giám sát của HĐND huyện năm 2014.

 Chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Đồng thời, đã vận dụng linh hoạt và bảo đảm đúng nguyên tắc trong việc tranh thủ các nguồn lực vào quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên chất lượng chỉ đạo điều hành được nâng cao, KT-XH phát triển.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp

Vào đầu vụ Đông Xuân 2013-2014 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lạnh, nhưng nhờ chỉ đạo tích cực và áp dụng rộng rãi tiến bộ KH-KT, các mô hình mới vào sản xuất, nên năng suất lúa bình quân 51,5tạ/ha, đạt 102,71%KH, sản lượng lương thực có hạt 7.940,8 tấn, đạt 102,03%KH, tăng 2,03% so với cùng kỳ. Các loại cây hoa màu khác đạt khá. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2014 kịp thời, diện tích gieo sạ đạt 95,8% KH. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về chăn nuôi, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01, Chỉ thị 06 của UBND tỉnh, đã chủ động phòng chống rét, dập dịch bệnh LMLM ở đàn gia súc (2 con trâu, 5 con bò tại xã Quế Thọ) và kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, bảo đảm người dân sử dụng các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm bình thường. Tiêm phòng vắc xin LMLM cho trâu bò được 7.825 liều, đạt 53,08% tổng đàn, THT được 6.419 liều đạt 43,54% tổng đàn; tiêm vắc xin cho dịch tả lợn đạt 40,74% tổng đàn và cấp 4.000 liều vacxin cho các xã tiêm phòng cúm cho gia cầm. Tổng đàn trâu trên 4.000 con, đạt 93,86% KH, đàn bò trên 10.530 con, đạt 98,43% KH (trong đó bò lai chiếm 77,96% tổng đàn, đạt 103,9%KH), lợn trên 12.900 con, đạt 98,43% KH, gia cầm trên 109.690 con. Tổ chức phúc tra phối tinh nhân tạo bò, đến nay đã cấp phát 2.170 liều tinh, kết quả có 1.615 con bò nái có chữa, số tiền đã giải ngân là 178,26 triệu.

Về KTV, KTTT, cao su tiểu điền chưa mở rộng diện tích, chỉ khảo sát chọn hộ đầu tư phát triển vườn điểm được 54/50 vườn KH, hỗ trợ 600 chói tiêu giống (KH 2013) cho xã Quế Lưu, Hiệp Hòa và hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện (QĐ 11, QĐ 405) về hỗ trợ phát triển KTV, cây cao su. Riêng cao su tiểu điền đã có 41,2 ha/2001 ha đưa vào khai thác, sản lượng trên 1,2 tấn/ha.

Tiếp tục thực hiện QĐ 35, 102, duy trì cơ chế hỗ trợ bò quay vòng, đã cấp 06 con bò nái quay vòng cho xã Phước Trà và lấy nhu cầu của người dân lập phương án tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 33 với kinh phí 150 triệu. Triển khai thực hiện Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí 790 triệu động, giải ngân đạt 91,6%. Tổ chức khắc phục hạn chế sau giám sát của HĐND huyện qua các năm.

Về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM ở các xã. Hướng dẫn xã Phước Gia, Quế Lưu phát động xây dựng xã NTM và chỉ đạo các xã công bố quy hoạch NTM theo quy định. Tổ chức tập huấn chuyên đề cho các xã, thị trấn và phân bổ, giải ngân vốn KH năm 2014. Đến nay xã Bình Lâm đạt 10 tiêu chí; Quế Bình, Quế Thọ đạt 8 tiêu chí; Phước Trà, Phước Gia, Sông Trà, Thăng Phước, Quế Lưu đạt 3 tiêu chí; riêng Bình Sơn mới đạt 2 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 4,73 tiêu chí. Tổng vốn đầu tư là 10,525 tỷ đồng.

Về lâm nghiệp, tích cực tuyên truyền các văn bản về PCCCR, QLBVR, xây dựng phương án BVR, PCCCR năm 2014. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép, giảm 10 vụ so với cùng kỳ, phạt tiền 287,87 triệu đồng, bán tang vật, phương tiện tịch thu 396 triệu. Kiểm tra, nghiệm thu rừng trồng năm 2013, dự án WB3 triển khai trồng được 590/425 ha KH, đạt 138,8% và chăm sóc rừng từ 2010-2012 được 1.767,58 ha; dự án KFW6 chăm sóc rừng từ 2008-2011 được 1.231,86 ha. Tỷ lệ đất có độ che phủ rừng đến nay khoảng 53%.

2. CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, quản lý thị trường

Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm CN, đến nay có 3 Công ty đã hoàn thành các hồ sơ xây dựng nhà máy (Công ty Cổ phần VTD Hiệp Đức, Côngty TNHH Kim Thành Lưu, Công ty TNHH sản xuất bột giấy và giấy Dương Chấn) và tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty cổ phần gỗ công nghiệp Quảng Nam, Công ty CP Giao Thương Quảng Xưa xúc tiến các thủ tục xây dựng Nhà máy trên địa bàn. Đối với các HTX, các Tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được củng cố và đi vào hoạt động có nền nếp. Giá trị sản xuất CN-TTCN 34.593 triệu đồng (CĐ 94), đạt 37,62% KH, tăng 231% so với cùng kỳ (giá 2010: 91.840,78 triệu). Xây dựng mở rộng hệ thống điện chiếu sáng đường nội thị Tân An và các xã. Phối hợp rà soát tình hình sử dụng điện trên địa bàn. Triển khai phương án KH&CN, xét chọn thực hiện các đề tài khoa học và triển khai KH phát triển CN-TTCN năm 2014.

Thương mại - dịch vụ, bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong dịp Tết, Công ty CPTM&XD Hiệp Đức đã tổ chức các điểm bán hàng với khối lượng hàng dự trữ gần 01 tỷ đồng. Xét cấp GCNĐKKD được 35 giấy (lũy kế 1.130 giấy). Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện 16 cơ sở vi phạm VSATTP, đã nhắc nhở, cảnh cáo và buộc một số chủ cơ sở kinh doanh hủy một số hàng hóa hết hạn sử dụng, chưa có trường hợp bị xử phạt hành chính. Tập trung khắc phục hậu quả cháy chợ Tân An và quy hoạch sắp xếp lại các khu vực bán buôn, đã cấp 1 tấn gạo và hỗ trợ 760 triệu (tỉnh 702,5 triệu, huyện 57,6 triệu, Tân An 19 triệu, vận động nhân dân 31 triệu) cho các  hộ tiểu thương bị ảnh hưởng cháy chợ và sửa chữa hạ tầng cơ sở. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất tham gia các Hội chợ. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Tài nguyên và môi trường

Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp GCN QSD đất ở cho 183 trường hợp/111.087 m2;  giao đất, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp 8 trường hợp/224.967 m2, chuyển nhượng QSDĐ 92 trường hợp/280.289 m2, chuyển mục đích SDĐ 6 trường hợp/659 m2, thu hồi đất 25 trường hợp/213.193 m2 và giao đất, cấp GCN QSD đất cho các tổ chức là 4 trường hợp/32.117 m2. Đăng ký thế chấp 100 trường hợp/1.912.764m2; xóa đăng ký thế chấp 42 trường hợp/705.069m2. Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu trong nhân dân được 63 trường hợp/14,2 ha (lũy kế 373 trường hợp/417,43 ha). Tổ chức tổng kiểm tra sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tham mưu HĐND huyện ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015). Thực hiện tốt việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng giá trị 1.021 triệu đồng. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ký cam kết BVMT, hưởng ứng tốt Tháng hành động VSMT, ngày môi trường thế giới. Tổ chức truy quét phát hiện 01 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 15 triệu và tịch thu phá hủy nhiều công cụ, phương tiện vi phạm.

4. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020, hoàn thành việc điều chỉnh chung quy hoạch thị trấn Tân An và bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng Đền liệt sĩ huyện, cụm CN Nam An Sơn... Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2014 là 49,859 tỷ/124 công trình, đã khởi công mới 29/50 công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 11 công trình từ năm 2013 trở về trước và khắc phục kịp thời những thiệt hại sau bão số 11 (về giao thông, thủy lợi). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, nhất là đường nội thị Tân An (giai đoạn 2), Đền liệt sĩ (giai đoạn 2). Đến nay đã giải ngân XDCB đạt 52,78%KH. Trong quá trình điều hành, đã thực hiện đúng quy trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng và quyết toán công trình. Ban hành Quy chế quản lý tải trọng đường bộ và thực hiện tốt Quy chế quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng, Quy chế quản lý kiến trúc môi trường đô thị, đã cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân được 35 trường hợp. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công hệ thống điện sinh hoạt ở Tân An, Quế Thọ và mở rộng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện. Phối hợp với Điện lực Hiệp Đức xử lý vướng mắc hành lang an toàn TBA Quế Bình 3.

5. Về tài chính, tín dụng

Theo dõi và đôn đốc các ngành, xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch KT-XH năm 2014. Tổng thu NSNN được 173.899 triệu đồng, đạt 92,7%NQ (94,2% KH tỉnh), trong đó thu nội địa đạt 9.646 triệu, đạt 50,2%NQ (57,8%KH tỉnh), bằng 94,1% so với cùng kỳ. Tổng chi NS 145.054 triệu, đạt 77,5% NQ (đạt 78,8% KH tỉnh), trong đó chi đầu tư phát triển 31.666 triệu, chi thường xuyên là 108.166 triệu đồng, tạm chi ngoài ngân sách 5.222 triệu. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014. Nhìn chung việc điều hành thu, chi ngân sách và quyết toán đúng theo quy định. Thu quỹ BTTE 146 triệu, đạt 62,8% KH, quỹ ĐƠĐN 382,9 triệu, đạt 74,1%KH, quỹ bảo trì đường bộ 145,9 triệu. Thu đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ đến nay được 1.103 triệu, đạt 40,73% KH (lũy kế 3.330 triệu) và đã tham mưu HĐND huyện điều chỉnh rút ngắn thời gian huy động đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ hoàn thành trong năm 2014 (KH 2015).

Công tác ngoại vu, quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 16 lượt đoàn/52 lượt người nước ngoài đến thăm làm việc (tăng 8 lượt đoàn và giảm 27 lượt người so với cùng kỳ) 37 người nước ngoài đến lưu trú, 4 Việt Kiều về thăm thân. Về nguồn vốn tài trợ PCPNN, đã tiếp nhận được 4.460,9 triệu đồng (gồm: TNTG 1.328 triệu, tổ chức VNAH 2.271 triệu, Tổ chức Habitat For Humanity VietNam 761 triệu,  Tổ chức Vietkids 40 triệu, Tổ chức CRS 07 triệu, Tổ chức APEDA 53,9 triệu) để cải thiện dân sinh và nâng cao năng lực cộng đồng, góp phần phát triển KT-XH huyện.

Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng dư nợ NHCSXH huyện 188.726 triệu, trong đó NQH 0,039%. Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 84 tỷ đồng (nợ quá hạn 0,43%)

6. Thống kê

Hoàn thành việc biên soạn và phát hành niên giám thống kê 2013. Hoàn thành điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng nông nghiệp vụ Đông Xuân 2013-2014, các cuộc điều tra định kỳ và chuyên đề khác.

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành. Kết quả tổng kết năm học 2013-2014, tỷ lệ học lực từ TB trở lên ở bậc THPT: 78,25% (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 27,9%, tăng 2,6%); bậc THCS: 89,77%, giảm 1,95% so với cùng kỳ (tỷ lệ khá 27,78%; giỏi 20,2%); bậc Tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 98,72%, giảm 0,18%; bậc Mầm non trẻ có sức khỏe bình thường 93,5%, tăng 1%. Xét công nhận hoàn thành chương trình TH đạt 100 %, xét tốt nghiệp THCS đạt 98,52 %, tốt nghiệp THPT ở trường THPT Trần Phú đạt 99,6%, trường THPT Hiệp Đức đạt 96,5%, BTVH đạt 95,83%. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh năm học 2014-2015. Tham gia dự thi học sinh giỏi các cấp ở tỉnh đoạt 19 giải các môn (tăng 2 giải so với cùng kỳ) và nhiều giải khác về hoạt động phong trào. Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho 190 học sinh có thành tích tốt trong học tập. Tổng kết hoạt động của Trung tâm HTCĐ và công tác PCGD năm 2013. Duy trì kết quả đạt chuẩn PCGDTH-ĐĐT, PCGDTHCS, PCGDMN trẻ 5 tuổi. Trung tâm GDTX-HN-DN duy trì tốt các lớp BTVH, đào tạo nghề cho các đối tượng có nhu cầu. Xây dựng KH phát triển mạng lưới trường lớp năm học 2014-2015. Tăng cường quản lý bảo dưỡng cơ sở vật chất trường lớp học và chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động hè năm 2014. Tham mưu HĐND huyện tổng kết Nghị quyết 85 về PCGDMN trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Huy động quỹ khuyến học - khuyến tài được 165 triệu đồng và tiếp nhận từ các chương trình, tập thể, cá nhân hỗ trợ khen thưởng cho 1.007 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập với số tiền 154,72 triệu đồng. Phê chuẩn Quyết định điều chỉnh Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ khuyến học, khuyến tài cho phù hợp với tình hình mới.

2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tăng cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, 5/12 xã, thị trấn có bác sĩ đến làm việc. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh gắn với thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện giai đoạn 2. Ban hành Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020 và  Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2014. Triển khai lập Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn giai đoạn 2013-2020. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2014 và Đề án 3 công trình vệ sinh.

3. Chương trình DS-KHHGĐ và BV, CSTE được tập trung chỉ đạo tích cực, duy trì tốt mô hình cung cấp thông tin SKSS vị thành niên-thanh niên. Công tác gia đình, bình đẳng về giới luôn được chú trọng, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, triền khai kế hoạch bình đẳng giới năm 2014. Tiếp tục triển khai Đề án sàng lọc trẻ sơ sinh, Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, đơn vị thực hiện tốt như Thăng Phước, Bình Sơn, Bình Lâm, Tân An, Quế Thọ. Hoàn thành chiến dịch SKSS-KHHGĐ đợt I/2014, tổng các biện pháp tránh thai đạt 84,7% KH năm. Đến nay có 29/46 thôn, khối phố đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên còn duy trì được chuẩn đăng ký, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 14,7%, đạt 95%KH, giảm 0,9% so cùng kỳ.

Về CSTE, duy trì tốt Hệ thống bảo vệ trẻ em, mô hình xã phù hợp với trẻ em. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ BTTE. Tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em, quốc tế thiếu nhi 1-6 và diễn đàn trẻ em cấp xã. Thăm, tặng  quà trị giá 104,25 triệu và tiếp nhận quà của tỉnh 59 triệu hỗ trợ điểm vui chơi cho trường MG và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi. Trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin của chương trình tiêm chủng mở rộng và 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí.   

4. VH-TT, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, VHVN kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng, 28 năm thành lập huyện, đón Xuân Giáp Ngọ và chào mừng Đại hội UBMTTQVN huyện....Tổ chức tốt Ngày Hội thể thao 3 xã  vùng cao và tham gia tích cực Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam. Phối hợp tổ chức thành công giải cầu lông đảng viên và liên hoan nghệ thuật quần chúng trong CB,CC,VC, LLVT năm 2014. Hướng dẫn xã Phước Gia, Quế Lưu phát động xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng NTM. Đến nay 12/12 xã, thị trấn đã phát động xây dựng xã, thị trấn văn hóa, trong đó có 3 xã được công nhận đạt xã văn hóa theo từng năm (Hiệp Thuận, Quế Bình, Bình Lâm)

Về thông tin truyền thông, triển khai Đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính huyện Hiệp Đức giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn 2020. Xúc tiến nâng cấp cổng thông tin điện tử và triển khai sử dụng phần mềm Qoffice; rà soát thu thập tin và tạo cơ sở dữ liệu theo dõi quản lý về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội, thu giữ 100 băng đĩa không tem nhãn.

Về du lịch, phục vụ gần 2.000 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn. Ban hành Đề án quản lý, khai thác du lịch tại KDT Khu V.

Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ. Tổ chức 108 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào vùng cao, vùng xa.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động. Duy trì tốt các chuyên mục về xây dựng nông thôn mới, xây dựng quốc phòng toàn dân, vì an ninh Tổ quốc…, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tiến hành kiểm tra củng cố Đài truyền thanh cơ sở ở Quế Thọ, Thăng Phước; sửa chữa lắp đặt kịp thời các cụm loa FM tại trung tâm các xã, thị trấn, các khu dân cư: Bình Lâm, Bình Sơn, Quế Bình, Hiệp Thuận, Sông Trà. Đến nay trên địa bàn huyện đã phủ sóng truyền hình của Đài TW, tỉnh và địa phương, trong đó tỷ lệ phủ sóng Đài huyện 65%.

6. Công tác chính sách xã hội tập trung chi trả kịp thời các chế độ cho các đối tượng, số tiền 10,78 tỷ đồng. Thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết 868 hồ sơ, kết quả có 304 hồ sơ được giải quyết, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên 1.207 trường hợp. Tiếp và cấp phát đầy đủ 2.128 suất quà của TW trị giá 442,8 triệu, 2.684 suất quà của Tỉnh trị giá 894,6 triệu, 172 suất của huyện trị giá 51,6 triệu và trợ cấp 4.812 suất quà tết trị giá 1.314,2 triệu cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Thăm, tặng quà các trung tâm, bệnh viện trong và ngoài tỉnh trị giá 5 triệu đồng. Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ vào NTLS và đón tiếp thân nhân liệt sĩ đi tìm kiếm, thăm viếng mộ liệt sĩ. Tổ chức dọn vệ sinh, quét vôi các NTLS. Tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM. Lập kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người CCCM năm 2014 với 506 nhà (XM : 183, SC : 323). Hoàn thành rà soát danh sách liệt sĩ để ghi danh vào bia Đền liệt sĩ. Tổ chức tốt việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa do huyện Thăng Bình tài trợ.

Công tác BTXH thường xuyên kiểm tra rà soát điều chỉnh cho phù hợp, tổng số đối tượng được hưởng đến nay 2.250 trường hợp. Cấp 19.253 lượt thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng, trong đó có 16.253 thẻ BHYTNN và cận nghèo. Trợ cấp 155 tấn gạo và 26,3 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách khó khăn, thường xuyên đau ốm, các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Tân An. Hỗ trợ kịp thời tiền điện cho hộ nghèo và chế độ học tập cho HSSV theo NĐ 49 với số tiền 831,1 triệu/3.573 học sinh. Mở lớp đào tạo nghề cho 110 người. Tổng kết công tác đào tạo nghề giai đoạn 2012-2013, triển khai kế hoạch đào tạo nghề năm 2014, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp NKT, Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi. Xây dựng Kế hoạch khám, tư vấn sức khỏe cho đối tượng NCC điều dưỡng tại gia. Triển khai Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo và phòng chống mại dâm 2014.

Các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên đầu tư khá đồng bộ theo chương trình giảm nghèo bền vững, Quyết định 33, 102 với tổng vốn đầu tư 6,83 tỷ. Các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu thôn nghèo đã thăm và tặng quà cho thôn, trẻ em đỡ đầu, góp phần cải thiện đời sống đồng bào vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 31,75%, hộ cận nghèo 19,5%.

7. Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc cấp và quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH đúng quy định. Tổng thu BHXH, BHYT 14.657,633 triệu đồng, đạt 63% KH; tổng chi BHXH 8.500 triệu đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ và giải quyết chi trả chế độ chính sách, đau ốm, thai sản chặt chẽ, kịp thời.

       IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Triển khai nhiệm vụ quân sự địa phương cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT cho các tập thể và cá nhân theo quy định. Duy trì nghiêm trực SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng, KH tác chiến, dân quân, quân lực.  Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng tại huyện và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do tỉnh tổ chức. Tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương vào ngạch dự bị. Xây dựng LLDQTV đạt 100% chỉ tiêu. Phúc tra nắm thực lực nam công dân tuổi từ 18-25 và xét duyệt chính trị chính sách chuẩn bị giao quân năm 2014. Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện NQ TW8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của BCT ở xã Hiệp Hòa đạt kết quả khá tốt. Triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2014.

2. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của BCT về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các NQ 06, 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Tổ chức tốt phong trào TDBVANTQ năm 2014, nên tình hình ANCT ổn định.  TTATXH xảy ra 31 vụ - 33 đối tượng (tăng 11 vụ - 16 đối tượng). Tai tệ nạn xã hội xảy ra 8 vụ (trong đó có 2 vụ TNGT), làm chết 2 người, bị thương 3 người (giảm 2 vụ, 2 người chết, 4 người bị thương). Tăng cường tuần tra KSGT, phát hiện 816 trường hợp vi phạm (tăng 234 trường hợp so với cùng kỳ) xử phạt số tiền 452 triệu đồng. Công tác điều tra, bắt giam giữ đúng người, đúng tội, qua điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 88,9%, án chưa rõ thủ phạm 84,6%. Ban hành Đề án Khu dân cư tự quản về ANTT. Tổ chức hội nghị Già làng, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 42 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì tốt, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 99 lượt người (cấp huyện 77 lượt, cấp xã 22 lượt), tăng 24 lượt; nhận 09 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo (cấp huyện 7 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, cấp xã 2 đơn khiếu nại), tăng 5 đơn (4 khiếu nại, 1 tố cáo). Nội dung các đơn, thư chủ yếu về tranh chấp đất đai, BTTH. Đến nay đã giải quyết xong 3 đơn, chuyển trả 2 đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền, còn 2 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo đang giải quyết. Hoàn thành 03 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện tổng sai phạm số tiền 2.155,765 triệu đồng, 175.645m2 đất. Chấn chỉnh không thu hồi 2.119,667 triệu, thu hồi 36,1 triệu. Đến nay đã thu hồi nộp vào NSNN 33,8 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm.

4. Công tác tư pháp, xây dựng kế hoạch công tác tư pháp và các kế hoạch triển khai nhiệm vụ tư pháp trong năm 2014. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục các nội dung văn bản luật mới được Quốc hội khoá XIII thông qua. Thực hiện tốt "Ngày pháp luật". Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ban hành năm 2013 và rà soát, lập danh mục văn bản QPPL kỳ đầu của huyện theo NĐ 16 từ năm 1986 - 5/2014. Giải quyết kịp thời việc đăng ký hộ tịch, chứng thực. Công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự nhỏ ở khu dân cư đạt kết quả cao.

5. Công tác thi hành án, tổng số việc phải thi hành 101 việc với số tiền 300,667 triệu, đã thi hành xong đạt 93%. Về tiền đã thi hành đạt 88% số tiền có điều kiện thi hành.

6. Công tác xây dựng chính quyền, tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cấp xã. Cho thành lập Hội người khuyết tật ở các xã và hướng dẫn các Hội xã hội đi vào hoạt động đúng quy định. Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế VT-LT, Đề án vị trí việc làm, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD &ĐT, Quy chế hoạt động của BQL Khu di tích khu V. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm ngạch, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng quy định. Tổ chức xét tuyển công chức cấp xã theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Sơ kết 2 năm thực Đề án 500, đã tuyển dụng 16 ƯV, phân công công việc 11 CC và đang đào tạo 5 CC. Thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và mở rộng hệ thống thực hiện quy trình ISO 9001:2008. Xây dựng kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về cơ chế một cửa. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI và các đoàn kiểm tra của tỉnh. Tổ chức đón tiếp CB,CC từng công tác tại huyện nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập huyện.

Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. Tổng kết 10 năm (2004-2014) thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh niên và giải quyết các chế độ đối với TNXP đúng theo quy định.

Tổ chức tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2013, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Kết quả  có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen 10 trường hợp; Bộ, Ngành, UBND tỉnh tặng 08 Cờ thi đua xuất sắc, 14 bằng khen, 21 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 27 tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng của UBND tỉnh; UBND huyện tặng 274 giấy khen, công nhận 78 chiến sỹ thi đua cơ sở. Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong từng cơ quan, từng CB,CC và nhân dân trên địa bàn huyện. Điều chỉnh, sắp xếp lại các khối thi đua và phân công các cơ quan theo dõi chấm điểm thi đua cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh, của Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QPAN năm 2014 một cách đồng bộ và tích cực. Tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp đầu tư vào các cụm CN. Tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT và chỉ đạo tham gia tốt Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ sản xuất, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, vấn đề an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp, không có điểm nóng xảy ra. Hoạt động của các cơ quan, xã, thị trấn từng bước đi vào nền nếp, quy chế dân chủ ở xã, cơ quan, doanh nghiệp được phát huy. Đến nay có 9/19 chỉ tiêu KT-XH, QPAN đạt trên 50%KH.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế, việc trồng cây cao su tiểu điền có chững lại do ảnh hưởng của giá cả và thiên tai bão lụt; tỷ lệ tiêm phòng gia súc ở một số xã đạt thấp. Có vài nơi việc triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, chưa kích thích được người dân tiếp cận với các cơ chế chính sách hỗ trợ.

- Chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa cao, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế; huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM chưa mạnh.

- Công tác kiểm tra BTTH, GPMB, quản lý đất đai, quản lý BVR, tài nguyên khoáng sản ở một vài nơi chưa chặt chẽ; tình trạng tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra và giải quyết còn chậm. Việc khai thác nguồn thu còn thấp, thu nợ đóng góp XDCSHT, cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho nhân dân và xây dựng một số công trình trọng điểm còn chậm, quản lý các công trình công cộng còn bất cập.

- Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa cao, tình trạng học sinh bỏ học nhiều (THCS: 19, THPT:113 em) và tăng hơn so cùng kỳ 0,9%. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn chậm; hiệu quả hoạt động của TT HTCĐ và huy động xã hội hóa ở một số lĩnh vực chưa mạnh; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao; quản lý chi trả chế độ BTXH chưa chặt chẽ, giải quyết chế độ cho HSSV theo NĐ 49, 74 còn chậm. Quản lý vận hành các Đài truyền thanh cơ sở chưa tốt.

- Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa chặt chẽ. Trách nhiệm công vụ của một bộ phận CB,CC,VC chưa phát huy. Việc triển khai  thực hiện các chương trình, báo cáo, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã, thị trấn còn chậm, chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ. Củng cố, ổn định bộ máy CB, CC ở một số cơ quan còn chậm. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC còn nhiều bất cập. Còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt việc chuyển tiền BHXH, BHYT.

- Công tác trực SSCĐ ở một số xã chưa bảo đảm quân số; một số chỉ tiêu QP, QSĐP chưa đạt. Số vụ vi phạm TTATXH, tai tệ nạn, ATGT vẫn còn xảy ra. Công tác PCCC chưa được quan tâm đúng mức, đã xảy ra cháy chợ Hiệp Đức, ước thiệt hại 3,3 tỷ đồng. Phong trào TDBVANTQ ở một số nơi thiếu vững chắc.

    B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN  6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

I. KINH TẾ

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ Hè Thu. Tổng kết năm nông nghiệp 2014, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2015 và vụ Đông xuân 2014-2015. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi hàng hóa, chú trọng đầu tư và xây dựng các mô hình mới có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích sản xuất nông - lâm nghiệp và tổng kiểm tra, rà soát việc thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi, cao su tiểu điền. Ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển đàn bò nái nền có 50% máu ngoại.

2. Quản lý tốt quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã phê duyệt và kiểm tra rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung nguồn lực đầu tư cho 3 xã Quế Thọ, Quế Bình, Bình Lâm đạt từ 14 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM tại các xã và tiếp tục đầu tư xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị.

3. Thực hiện tốt phương án phòng, chống hạn, gió lốc, PCCCR và triển khai thực hiện phương án PCLB năm 2014. Vận động di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lỡ, nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn miễn bù thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định. Xúc tiến thành lập mô hình quản lý thủy nông ở một số xã.

4. Đẩy mạnh trồng rừng, nghiệm thu, thanh quyết toán trồng rừng năm 2014 theo các Dự án đầu tư và trồng rừng trong nhân dân. Tăng cường các biện pháp mạnh về QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng theo QĐ 2462. Xây dựng quy chế quản lý rừng phòng hộ và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép. Kiểm tra, đánh giá lại quy trình thực hiện các dự án trồng rừng.

5. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại-dịch vụ, du lịch và chương trình khuyến công, các mô hình, dự án phát triển CN-TTCN, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Tăng cường quảng bá và tạo điều kiện cho các dự án đã, đang triển khai sớm ổn định đi vào sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường. Mở rộng và duy trì tốt các mô hình HTX, Tổ hợp tác. Hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ quy hoạch các CCN. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Củng cố nâng cao chất lượng quản lý các chợ. Hưởng ứng tích các cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, CQSDĐ, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân. Hoàn thành tổng kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính, về tài nguyên, khoáng sản và môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Xây dựng bảng giá các loại đất, kế hoạch SDĐ 2015 và đẩy mạnh khai thác quỹ đất ở các xã, thị trấn.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và các quy hoạch được duyệt. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của huyện, nhất là trục đường chính nội thị Tân An, Đền liệt sĩ huyện (giai đoạn 2). Tập trung quyết toán các công trình hoàn thành và kiểm tra khắc phục một số công trình kém hiệu quả. Triển khai thực hiện và hoàn thành quyết toán chương trình BTH GTNT năm 2014, lập kế hoạch BTH GTNT 2015. Thực hiện tốt Quy chế về quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc, môi trường đô thị.

8. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều hành NSNN theo đúng Luật Ngân sách và Nghị quyết HĐND huyện. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, không để thất thoát, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2015 và hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2014. Hoàn thành huy động đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ huyện và hưởng ứng tích cực việc ủng hộ cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đang bảo vệ biển đảo. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tạo điều kiện để mọi người có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất, hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn.

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 50-CT/HU về thực hiện Nghị quyết 29 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất và tổ chức tốt hoạt động hè. Hoàn thành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn. Triển khai kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015, công tác tuyển sinh vào các cấp học và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên và tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDTX-HN-DN, Trung tâm HTCĐ. Hoàn thành PCGDMN trẻ 5 tuổi và duy trì kết quả phổ cập GDTH-CMC, PCGDTH-ĐĐT, PCGDTHCS. Ban hành Đề án xã hội hóa về giáo dục. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ khuyến học-khuyến tài. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Không ngừng bồi dưỡng y đức, nâng cao trách nhiệm đội ngũ thầy thuốc cùng với từng bước trang bị trang thiết bị y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh. Duy trì Đề án giường nằm theo yêu cầu. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chú ý phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh dịch nguy hiểm. Chuẩn bị tốt các điều kiện thành lập khoa Đông y và nâng cao hiệu quả hoạt động y học cổ truyền. Phấn đấu cuối năm 2014 xây dựng 01 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới. Ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 3 công trình vệ sinh trên địa bàn huyện và quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Duy trì tốt việc kết nghĩa với Bệnh viên C Đà Nẵng.

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về dân số, Kế hoạch bình đẳng giới năm 2014. Tăng cường vai trò của gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tiếp tục xây dựng và kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em.

4. Duy trì kết quả các xã văn hóa đã phát động và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH. Bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng, gắn với phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Chú trọng phát triển thể thao cộng đồng và tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao. Tham gia tốt lễ hội VH-TT các huyện miền núi năm 2014. Thực hiện tốt Đề án quản lý, khai thác du lịch tại Khu Di tích Khu V, Kế hoạch khai thác du lịch các thắng cảnh. Ban hành Đề án xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện. Tiếp tục sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện. Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2 và hoàn thành nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ hoạt động chung của huyện và đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

5. Duy trì giờ phát của Đài TT-TH huyện và tổ chức tốt việc thu, phát sóng các kênh truyền hình. Nâng cấp, sửa chữa và quản lý, sử dụng có hiệu quả các Đài truyền thanh cơ sở. Thực hiện tốt việc biên tập tin bài gửi báo, đài tỉnh, TW.

6. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng và hoàn thành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM, chấn chỉnh kịp thời sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục thực hiện Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng. Quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang và nâng cấp các NTLS đã xuống cấp. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS. Thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67,13, Luật người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và chế độ cho người nghèo, học sinh, sinh viên.

7. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội miền núi và công tác dân tộc theo chương trình giảm nghèo bền vững, QĐ 134, QĐ 33, QĐ 102, nhằm từng bước rút hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 3-4% so với năm 2013.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy (khoá VI) “về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và các nhiệm vụ khác do tỉnh giao. Phối hợp tổ chức tốt diễn tập chiến đấu trị an theo phương án A2 ở các địa phương. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân năm 2014 đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt Chỉ thị 773 của Bộ Quốc phòng về lực lượng DQTV làm công tác dân vận trong tình hình mới. Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2014. Tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.  

2. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08/BCT về những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, nhất là tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, răn đe, ngăn ngừa tội phạm trong nhân dân. Thực hiện tốt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và các văn bản của Chính phủ về ANQG, ATGT. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ và phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Khu dân cư tự quản về ANTT. Tạo điều kiện xây dựng trụ sở Công an thị trấn Tân An.

3. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, phối hợp tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các luật, pháp lệnh, các văn bản dưới luật mới ban hành và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án. Thực hiện tốt tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL.

4. Củng cố sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế cấp huyện, xã. Thành lập BQL chợ Hiệp Đức, Việt An, ban hành Quy chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC và mở rộng hệ thống quy trình ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Thống kê chất lượng đội ngũ CB,CC thuộc diện quản lý.

Duy trì nền nếp văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc; công tác VT-LT. Thực hiện tốt quy chế hoạt động, chương trình công tác tháng, quý, các kết luận của HĐND, UBND huyện ở các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa UBND với Mặt trận, các hội, đoàn thể trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong phát huy dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo, hướng dẫn các tôn giáo tổ chức sinh hoạt đúng pháp  luật. Theo dõi tổng kết phong trào thi đua năm 2014. Tổ chức tốt hội nghị dân tộc thiểu số và phối hợp tham mưu Huyện ủy sơ kết 5 năm thực hiện công tác dân vận. 

CB(Tổng hợp)
Nguồn: Trích Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 01/7/2014 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập