Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2014

Lượt xem: 7312

     A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUÝ I-2014

I. KINH TẾ

1. Nông nghiệp

Vụ Đông Xuân 2013-2014, diện tích lúa gieo sạ đạt 99,7% KH, nhưng do thời tiết mưa lạnh, nên sâu bệnh có phát sinh rải rác, nhất là bệnh đạo ôn, rầy nâu, chuột và ốc bươu vàng cắn phá gây hại trên cây lúa, huyện đã chỉ đạo phòng, trừ kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời, kiểm tra sửa chữa hệ thống thuỷ lợi phòng chống hạn và phục vụ sản xuất.

Triển khai rà soát, thống kê KTV, KTTT và xây dựng kế hoạch phát triển vườn điểm 2014. Hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 11 và Quyết định số 405 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển KTV, cây cao su. Khảo sát chọn hộ hỗ trợ trồng điểm giống mới cây cao su để nhân ra diện rộng.

Về chăn nuôi, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01 và Chỉ thị 06 của UBND tỉnh,  đã chủ động dập dịch bệnh LMLM ở đàn trâu tại xã Quế Thọ, phòng chống rét cho trâu, bò và không để dịch bệnh lây lan diện rộng, bảo đảm người dân sử dụng các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm bình thường. Triển khai công tác tiêm phòng và khôi phục tổng đàn gia súc, gia cầm sau Tết. Thực hiện tốt công tác phối tinh bò, đến nay cấp phát được 738 liều tinh. Hướng dẫn các xã lập nhu cầu và triển khai phương án hỗ trợ cơ giới hóa theo Quyết định 33 với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Về xây dựng NTM, kiểm tra, rà soát điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Gia. Hướng dẫn xã Phước Gia phát động xây dựng xã NTM. Tổ chức tập huấn chuyên đề cho các xã, thị trấn và phân bổ, giải ngân vốn KH năm 2014.

2. Lâm nghiệp, ban hành phương án QLBVR và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2014 theo các dự án và trồng rừng trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với khối lượng 18,327 m3 gỗ, phạt tiền 13,5 triệu.

3. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và QLTT

- CN-TTCN, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm CN và tạo điều kiện cho Công ty CP gỗ công nghiệp Quảng Nam xúc tiến các thủ tục xây dựng Nhà máy chế biến gỗ MDF trên địa bàn. Giá trị SXCN quý I ước đạt 22,36 tỷ (CĐ 94). Triển khai phương án KH&CN năm 2014. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất tham gia các Hội chợ.

- Về TM, DV, bảo đảm lưu thông hàng hoá, ổn định thị trường đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, VSATTP, qua đó nhắc nhở, cảnh cáo và buộc một số chủ cơ sở kinh doanh hủy một số hàng hóa hết hạn sử dụng, chưa có trường hợp bị xử phạt hành chính.

4. Tài nguyên - Môi trường, thực hiện tốt công tác giao đất, cấp GCN QSD đất, đã giao đất cho 03 trường hợp/360 m2, cấp GCN QSDĐ ở cho 40 trường hợp/26.491m2, cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp cho 04 trường hợp/63.445,2 m2, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 31 trường hợp/30.732 m2, chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 trường hợp/80 m2. Chuẩn bị các điều kiện để trình HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014. Tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên, khoáng sản và BVMT, đã phát hiện xử lý 01 trường hợp thăm dò khoáng sản trái phép, phạt tiền 15 triệu đồng.

5. Đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc khắc phục những thiệt hại sau cơn bão số 11, nhất là về giao thông, thủy lợi. Tập trung quyết toán các công trình XDCB hoàn thành và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo KH, nhất là các công trình trọng điểm như: Đền Liệt sĩ huyện, nâng cấp tuyến đường nội thị Tân An giai đoạn II. Triển khai bê tông hóa GTNT theo KH năm 2014. Chuẩn bị hồ sơ để khởi công xây dựng mới các công trình vốn kế hoạch năm 2014. Hệ thống thông tin liên lạc, nước sạch cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân. Ban hành quy chế quản lý tải trọng đường bộ. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công hệ thống điện sinh hoạt ở Tân An, Quế Thọ và mở rộng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện.

6. Tài chính - Kế hoạch, tiền tệ - tín dụng, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện KH KT-XH năm 2014. Đến nay tổng thu ngân sách Nhà nước 58.587 triệu, đạt 31,75% KH tỉnh giao và đạt 31,24%NQ. Trong đó, thu phát sinh kinh tế 4.258 triệu đồng đạt 25,51% so với KH tỉnh giao và 22,15% NQ. Tổng chi NS 52.035 triệu, đạt 28,4% KH tỉnh giao và đạt 28%NQ. Tiến hành phân rã các nguồn vốn sự nghiệp năm 2014 để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhìn chung công tác điều hành thu, chi ngân sách và hoạt động tiền tệ-tín dụng bảo đảm, đúng theo quy định, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 11, 13 của Chính phủ, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng dư nợ của NHCSXH đến ngày 14/3/2014 là 179.248 triệu. Trong đó cho vay hộ nghèo 62.289 triệu, hộ cận nghèo 8.398 triệu, giải quyết việc làm 3.851 triệu, nước sạch & vệ sinh MTNT 9.890 triệu, trồng rừng Dự án WB3 52.831 triệu, xuất khẩu lao động 7 triệu, học sinh, sinh viên 25.565 triệu, sản xuất, KD vùng khó khăn 14.799 triệu, hộ ĐB dân tộc thiểu số 887 triệu, nhà ở theo QĐ 167/CP 7.375 triệu. Doanh số thu lãi ước đến 31/03/2014 đạt 1.000 triệu, đạt 96% số lãi phải thu. Xử lý được 369 món nợ đến hạn với số tiền 3.643 triệu, đạt tỷ lệ 100%, nợ quá hạn chiếm 0,06% so với tổng dư nợ, bằng nợ quá hạn năm 2013.

7. Thống kê, triển khai xây dựng niên giám thống kê năm 2013, điều tra chuyên đề về thu nhập. Hoàn thành cuộc điều tra diện tích nông nghiệp năm 2013 và chuẩn bị điều tra vụ Đông Xuân 2014.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo, tập trung các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng ở các cấp học. Sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2013-2014. Tổ chức thanh tra trường học, thanh tra giáo viên và thực hiện tốt các cuộc vận động, các hội thi, hội diễn trong ngành giáo dục. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015. Tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì kết quả PCGD và tập trung nguồn lực để PCGDMN 5 tuổi ở 2 xã Phước Gia, Hiệp Hòa. Quản lý tốt học sinh trong Tết và chỉ đạo huy động học sinh ra lớp sau Tết. Tổng kết công tác PCGD TH, THCS năm 2013. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổng kết hoạt động Hội khuyến học năm 2013, triền khai phương hướng nhiệm vụ 2014.

2. Về Y tế, duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết đã chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc ở Trung tâm y tế huyện, các phòng khám khu vực và ở các Trạm y tế xã để phục vụ khám chữa bệnh. Công tác VSMT, VSATTP được chú trọng, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch lây qua đường tiêu hóa… Thực hiện tốt các chương trình YTQG và đẩy mạnh xây dựng chuẩn QGVYT xã. Tăng cường quản lý tốt việc hành nghề y dược tư nhân.

3. Dân số - gia đình, xây dựng KH truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I/2014. Tiếp tục phát động phong trào đăng ký xã, thôn, tộc họ không có người sinh con thứ 3 trở lên, đến nay có 46 thôn đăng ký. Triển khai kế hoạch bình đẳng giới năm 2014.

4. Văn hóa, thông tin, truyền thông, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, đón Xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 28 năm ngày thành lập huyện. Trưng bày Báo Xuân và tổ chức Hội thi thể thao mùa Xuân năm 2014. Hoàn thành xuất bản Tập san Xuân 2014. Tổ chức chiếu phim ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào TD ĐKXD ĐSVH năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đến nay có 11/12 xã đã phát động xây dựng xã văn hóa, 7/12 xã hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi quy ước thôn văn hóa, 3 xã đang làm hồ sơ (Bình Lâm, Bình Sơn, Hiệp Hòa) và 2 xã chưa triển khai (Phước Gia, Phước Trà). Phối hợp với Hội VHNT tổ chức thành công Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tại huyện. Phối hợp với UBMT huyện tổ chức thành công giải bóng chuyền nam chào mừng Đại hội UBMT các cấp. Phối hợp tổ chức giải võ giao lưu với các huyện trong và ngoài tỉnh. Chuẩn bị tích cực các điều kiện tham gia Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam.

Về thông tin truyền thông, triển khai Đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính huyện Hiệp Đức giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn 2020; rà soát thu thập tin và tạo cơ sở dữ liệu theo dõi quản lý về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là trong dịp Tết.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình, tăng cường xây dựng các chương trình trên sóng TT-TH huyện và gửi đăng trên báo, đài tỉnh với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống dây loa phát thanh, truyền hình và bảo đảm tổ chức tốt việc tiếp phát sóng các kênh truyền hình phục vụ cho nhân dân.

6. Chính sách xã hội, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ và chi trả đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng được hưởng theo quy định. Tổ chức dọn vệ sinh, quét vôi và viếng NTLS. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, xã hội nhân dịp tết Nguyên đán. Tiếp nhận, phân bổ 150 tấn gạo cho nhân dân. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013, kết quả tỷ lệ hộ nghèo 31,75%, hộ cận nghèo 19,50%. Hoàn thành việc cấp thẻ BHYT người nghèo, đối tượng BTXH và trẻ em dưới 6 tuổi. Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo nghề nông thôn, sàn giao dịch việc làm và hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về VSATLĐ-PCCN năm 2014. Tiếp tục triển khai thực hiện  Luật Người khuyết tật, QĐ 22 về hỗ trợ người có công xây dựng nhà ở.

 Về CSTE, tổ chức thăm, tặng quà cho 166 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ với tổng giá trị 33,2 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2014-2020.

7. Công tác BHXH, thực hiện tốt việc cấp, quản lý sổ BHXH và chi đúng, chi đủ các chế độ cho các đối tượng được hưởng.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu và bảo vệ an toàn trước, trong và sau Tết. Tổng kết công tác quốc phòng và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 đúng KH. Xây dựng Kế hoạch tuyển quân năm 2014. Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT cho các tập thể và cá nhân theo quy định. Tổ chức tốt lễ ra quân và huấn luyện lực lượng DQTV. Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện NQ TW8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Tình hình ANCT được giữ vững, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 2 đoàn, 2 người nước ngoài đến khảo sát, làm việc tại huyện, có 17 người nước ngoài đăng ký lưu trú và có 7 Việt Kiều về thăm thân, đón Tết. Về trật tự ATXH,  xảy ra 5 vụ - 3 đối tượng, trong đó: cướp giật tài sản: 01 vụ - 02 đối tượng; cố ý gây thương tích: 01 vụ - 01 đối tượng, trộm cắp tài sản: 03 vụ. Tai tệ nạn xã hội xảy ra 04 vụ, trong đó: 01 vụ TNGT đường bộ, làm 01 người chết; 01 vụ tự tử làm 02 người chết; 2 vụ chết đuối, làm 2 người chết. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 398 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 143,755 triệu đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 01 mô hình “Khu dân cư không có người vi phạm TTATGT” thu hút 130 hộ gia đình tham gia. Tổ chức hội nghị Già làng, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng  42 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán.

3. Xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2014 và các kế hoạch triển khai nhiệm vụ tư pháp trong năm. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục các nội dung văn bản luật mới được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5. Rà soát, hệ thống văn bản QPPL ban hành năm 2013 theo thẩm quyền. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án.

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư KN,TC được duy trì  đã tiếp 43 lượt người đến kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 05 đơn kiến nghị, 02 đơn khiếu nại, đang xem xét giải quyết. Hoàn thành kết luận thanh tra cầu Vực Giếng đề nghị thu hồi nộp vào NSNN 33,8 triệu đồng. Triển khai thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn huyện.

5. Công tác xây dựng chính quyền luôn được củng cố để bảo đảm hoạt động. Hoàn thành phân bổ biên chế năm 2014 theo quy định. Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế VT-LT, Đề án vị trí việc làm, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD và ĐT, Quy chế hoạt động của BQL Khu di tích khu V. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương và giải quyết chế độ nghỉ hưu cho các đối tượng. Hướng dẫn các Hội xã hội đi vào hoạt động đúng quy định. Thực hiện tốt Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, Quy chế văn hóa công sở, công tác cải cách hành chính. Duy trì và mở rộng  hệ thống ISO 9001-2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về dân tộc, tôn giáo. Hoàn thành chấm các chỉ số về CCHC báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định. Tổ chức gặp mặt CB,CC từng công tác tại huyện nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập huyện. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và điều chỉnh, sắp xếp lại các khối thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tóm lại, trong quý I UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ KT-XH, QPAN đạt kết quả khá tốt. Lĩnh vực nông nghiệp, tuy xảy ra dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi nhưng huyện đã chỉ đạo phòng, chống kịp thời, bảo đảm phát triển sản xuất. Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, các chế độ chính sách chi trả kịp thời, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, mừng Đảng, đón Xuân bảo đảm an toàn, lành mạnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra, có một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của HĐND, UBND huyện còn chậm.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II-2014

1. Kinh tế

- Tập trung thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu vụ Đông Xuân. Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng và tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, nhất là chủ động trong cơ cấu giống cây trồng, bảo đảm lịch thời vụ và ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật. Phúc tra và sơ kết phối tinh nhân tạo bò đợt 1 năm 2014. Tiếp tục tiêm phòng cúm gia cầm, tiêm phòng gia súc và kiểm soát dịch bệnh ở vật nuôi, không để tái phát, lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tổng kết công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 và triển khai phương án PCLB năm 2014.

- Tập trung xây dựng vườn điểm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT; khuyến khích hỗ trợ nhân dân trồng cao su tiểu điền. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ĐCĐC và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM và giải ngân vốn KH năm 2014. Củng cố lại Ban chỉ đạo, BQL, BPT xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn và tăng cường trách nhiệm hoạt động của Tổ điều phối. Thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TU ngày 24/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTNT về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đánh giá tiêu chí NTM tại các xã.  

- Tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng, lâm sản trái phép. Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Tiếp tục trồng rừng năm 2014 theo các dự án và trồng rừng do nhân dân đầu tư.

- Thực hiện tốt việc giao đất, cấp GCNQSD đất ở, đất lâm nghiệp. Kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm Luật Đất đai, khai thác khoáng sản trái phép. Phục hồi môi trường đối với khu vực cấp phép khai thác khoáng sản hết thời hạn. Tổ chức tổng kiểm tra sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn và hoàn thành công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu trong nhân dân. Triển khai phương án thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động NS và VSMT, ngày môi trường thế giới. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án.

- Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2014. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách,  khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện và đôn đốc thu đóng góp XDCSHT. Hoàn thành thu quỹ, đóng góp xây dựng Đền Liệt sĩ trước ngày 30-6-2014. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11, 13 của Chính phủ. Quản lý đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB chuyển tiếp, khởi công các công trình ghi vốn năm 2014 và nghiệm thu quyết toán các công trình hoàn thành. Triển khai chủ trương của tỉnh, huyện về khai thác vật liệu làm GTNT, xây dựng dân dụng. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN để thu hút đầu tư và duy trì bền vững kết quả đã đạt được. Thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, huyện.

- Triển khai thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng. Quản lý chặt chẽ về kiến trúc, môi trường đô thị và cấp phép xây dựng. Triển khai đo đạc, giải thửa, kiểm kê, lập phương án BTTH để xây dựng nhà máy gỗ MDF tại xã Quế Thọ. Lập các dự án cơ hội để tranh thủ đầu tư. Triển khai kế hoạch BTH GTNT năm 2014. Theo dõi, quản lý tốt hoạt động vận tải ở các bến xe. Triển khai thực hiện Quy chế quản lý tải trọng.

- Thương mại, dịch vụ bảo đảm cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, nhất là các xã vùng cao, vùng ĐBKK. Thực hiện tốt KH khuyến công và các đề tài KH-CN năm 2014. Tạo điều kiện để các DN đầu tư xây dựng nhà máy trên địa bàn.

- Chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, trồng cao su tiểu điền, trồng rừng, phát triển KTV, KTTT, chăn nuôi… Tăng cường thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay.

- Hoàn thành niên giám thống kê 2013. Triển khai công tác thống kê, điều tra theo KH năm 2014.

2. Văn hóa, xã hội

- Tổ chức thi học kỳ II, tổng kết nhiệm vụ năm học 2013-2014 và triển khai hoạt động hè năm 2014. Thanh tra trường học, thanh tra giáo viên theo quy định. Chuẩn bị tốt việc bố trí CBQL, giáo viên năm học 2014-2015. Duy trì tốt công tác PCGDTH, THCS. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 và thi TNTHPT. Quản lý bảo quản tốt CSVC trường học trong dịp hè. Đẩy mạnh hoạt động ở các trung tâm HTCĐ. Tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.  Khuyến khích thành lập nhà trẻ tư thục ở nơi đủ điều kiện. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 85 của HĐND huyện về PCGDMN trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

- Duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia và Đề án 3 công trình vệ sinh. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Tổ chức Hội thảo và ban hành Đề án Bảo tồn phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015, Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020. Thường xuyên giám sát dịch bệnh, đặc biệt chú ý các loại dịch bệnh trong mùa hè. Triển khai thực hiện tốt ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2014. Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức các hoạt động nhân "Ngày gia đình Việt Nam”.

- Tổ chức tốt các hoạt động VH,VN,TT và cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Phối hợp tổ chức tốt giải cầu lông đảng viên kỷ niệm ngày sinh nhật Bác và các hoạt động kỷ niệm ngày GĐVN. Tổ chức lễ hội VHTT 3 xã vùng cao và tham gia tốt Đại hội TDTT cấp tỉnh, Lễ hội văn hóa-thể thao 9 huyện miền núi. Ban hành Đề án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa. Tiếp tục sưu tầm, trưng bày hiện vật lịch sử và quản lý tốt KDT Khu V. Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa, internet công cộng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ hoạt động chung của huyện. Cấp phát kịp thời, đầy đủ báo chí, công văn và công báo đến các ngành, xã, thị trấn. Tiếp tục vận hành, khai thác có hiệu quả website của huyện và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2012-2015.

- TT-TH huyện làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ kịp thời các hoạt động của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. Thường xuyên duy tu, sửa chữa kịp thời thiết bị ở trạm truyền thanh xã để bảo đảm hoạt động hiệu quả.

- Chính sách xã hội, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, nhất là hồ sơ thờ cúng liệt sĩ và bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công. Chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho các đối tượng. Hoàn thành việc cấp giấy xác nhận người khuyết tật và giải quyết trợ cấp kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện. Rà soát, kiểm tra thực hiện tốt NĐ 67, 13 của Chính phủ về bảo trợ xã hội. Giải quyết tốt chế độ cho HSSV theo NĐ 49. Triển khai rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Quản lý, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH theo KH. Đẩy mạnh cho vay vốn và kiểm tra chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phấn đấu không để phát sinh nợ quá hạn..

- Tổ chức các hoạt động nhân "Tháng hành động vì trẻ em", diễn đàn trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi và các hoạt động đỡ đầu trẻ em khó khăn trong học tập. Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ BTTE huyện.

3. Quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền

- Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn. Tổ chức huấn luyện tại huyện và cử các đối tượng đi huấn luyện ở tỉnh theo quy định. Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân tuổi 17. Hoàn thành đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2014.

- Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT và TTATXH, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn. Điều tra, xác minh, xử lý các vụ án còn tồn đọng và mới phát sinh. Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông. Tổ chức sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, ATGT 6 tháng đầu năm 2013. Ban hành Đề án tự bảo đảm ANTT từ khu dân cư.

- Duy trì tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tổ chức thanh tra chuyên đề, thanh tra kinh tế theo kế hoạch.

- Triển khai tuyên truyền pháp luật cho CB, CC và nhân dân. Tổ chức triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ban hành. Thực hiện tốt công tác chứng thực, quản lý chặt chẽ hộ tịch. Thực hiện tốt công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự ở cơ sở và thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự.

- Phối hợp phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI. Thực hiện tốt việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, nâng ngạch theo quy định. Thực hiện tốt công tác CCHC, QCDC, văn hóa công sở, hệ thống ISO 9001:2008. Sơ kết công tác thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2. Làm tốt công tác QLNN về tôn giáo, dân tộc. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Đại biểu các DTTS.  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Phối hợp với Ban Dân vận duy trì tốt công tác đối thoại với nhân dân.

- Các ngành, các xã chuẩn bị tốt nội dung các đề án, báo cáo để trình HĐND và UBND huyện theo Chương trình công tác năm 2014 đã đề ra.

    C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4-2014

1. Tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cây trồng và thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân. Điều tra năng suất các loại cây trồng, sơ kết vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, bảo đảm lịch thời vụ và cơ cấu giống, chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đẩy mạnh phối tinh nhân tạo bò. Tiếp tục tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và kiểm soát tốt dịch bệnh.

2. Phát triển vườn điểm, trồng cao su tiểu điền và đầu tư các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp để nhân ra diện rộng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước tưới hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

3. Hoàn thành kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng NTM, nhất là ở xã còn lại (Quế Lưu, Sông Trà, Phước Gia). Củng cố BCĐ, BQL, BPT xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn và tăng cường trách nhiệm hoạt động của Tổ điều phối XD NTM để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

4. Tăng cường công tác QLBVR và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Khảo sát, quy hoạch chuẩn bị trồng rừng theo các dự án và trồng rừng do nhân dân đầu tư.

5. Thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy CNQSDĐ theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai tổng kiểm tra đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án và đẩy mạnh khai thác quỹ đất. Ban hành Phương án tổng kiểm tra đất lâm nghiệp trên địa bàn và tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các vụ vi phạm.

6. Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2014. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện. Tiếp tục quản lý đôn đốc, thi công các công trình XDCB, nhất là Đền Liệt sĩ, đường nội thị Tân An và khởi công công trình ghi vốn năm 2014. Triển khai làm đường BTH GTNT năm 2014. Triển khai đo đạc, giải thửa, kiểm kê, lập phương án BTTH để xây dựng nhà máy gỗ MDF tại xã Quế Thọ.

7. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học ở học kỳ II năm học 2013-2014. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thanh tra trường học, thanh tra giáo viên, chuẩn bị kế hoạch bố trí sắp xếp đội ngũ năm học 2014-2015.

8.  Duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh nhất là các bệnh cúm A (H7N9, H5N1, H1N1). Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Tổ chức Hội thảo và ban hành Đề án bảo tồn, phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện, Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020. Thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ  năm 2014.

9. Tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt Ngày hội VHTT 3 xã vùng cao. Không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động thu phát sóng truyền thanh, truyền hình để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân.

10. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả kịp thời các loại chế độ chính sách, xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cung –cầu lao động. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Huyện ủy về thực hiện chế độ BTXH.

11. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo KH. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, TTATGT trên địa bàn.

12. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác chứng thực, hòa giải, thi hành án. Duy trì tốt lịch tiếp công dân; xử lý, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

13. Tập trung bố trí, sắp xếp kiện toàn đội ngũ CB, CC, VC. Thực hiện tốt văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, công tác CCHC. Tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về dân tộc, tôn giáo. Ban hành bộ tiêu chí và bảng điểm TĐKT năm 2014.

Trên đây là tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2014, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các Hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện tốt./.      

CB (Tổng hợp)
Nguồn: Trích Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 27/3/2014 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập