Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11-2015

Lượt xem: 6701

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10-2015

I. KINH TẾ

1. Về nông nghiệp, đã thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu, năng suất đạt 50,98 tạ/ha. Sản lượng lương thực vụ Hè Thu đạt 5.022 tấn. Ước năng suất lúa năm 2015 đạt 50,28 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 13.481,11 tấn, đạt 99,1% KH. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp năm 2015. Về chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra. Triển khai hiệu quả Chỉ thị 23 của UBND tỉnh về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển KT-XH miền núi, vùng đồng bào DTTS. Về lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng của các dự án và rừng trồng trong nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, xử lý 12 vụ vi phạm Luật BV&PTR([1]).

2. Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đôn đốc các xã duy trì các tiêu chí đã được và đầu tư các tiêu chí mới. Tổ chức thẩm tra hồ sơ, thủ tục và kết quả thực hiện 19 tiêu chí của 03 xã điểm gửi tỉnh thẩm định công nhận vào tháng 11/2015([2]).

3. Giá trị sản xuất CN-TTCN 10,524 tỷ đồng (lũy kế đến nay 76,046 tỷ đồng) (giá CĐ 2010). Về TM-DV, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao, ĐBKK. Cấp giấy ĐKKD 86 trường hợp. Cấp phép xây dựng 01 nhà ở tại thị trấn Tân An theo đúng quy hoạch. Tổ chức thành công buổi gặp mặt các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt nam 13/10.

4. Thực hiện công tác giao đất, cấp giấy GCN QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, cấp GCNQSDĐ lần đầu đúng quy định([3]). Điều chỉnh, bổ sung công tác tổng rà soát đất lâm nghiệp. Triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Triển khai tốt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án theo đúng quy định.

5. Tập trung thanh quyết toán các công trình hoàn thành và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB chuyển tiếp, dở dang và các công trình trọng điểm. Đến nay, có 44/44 công trình mới được khởi công và 21/44 công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tỷ lệ giải ngân vốn XDCB đạt 74,73% KH. Thực hiện chương trình BTH GTNT năm 2015 được 13,032 km. Quản lý tốt việc lưu thông của các phương tiện xe cơ giới trong mùa mưa.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ KH KT-XH năm 2015, kiểm tra, hướng dẫn lập dự toán ngân sách năm 2016. Đến nay, tổng thu NSNN 313.788 triệu đồng, đạt 151,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 150,4% so với NQ HĐND (thu nội địa 18.564 triệu đồng, đạt100,5% so với dự toán tỉnh và đạt 94,8% so với NQ HĐND). Quản lý thu và điều hành chi ngân sách bảo đảm đúng quy định. Tổng chi NS 263.208 triệu đồng đạt 115,3 so với dự toán tỉnh giao và đạt 114,7% so với NQ HĐND. Huy động xây dựng Đền Liệt sĩ: đến nay, đã huy động được 552,2705/3.964 triệu đồng, đạt 13,94% KH. Tổng thu các loại quỹ ĐƠĐN và BTTE: 720,13/689,389 triệu đồng, đạt 104,46% KH. Thu quỹ BTĐB: 260,222/488,41 triệu đồng , đạt 53,28% KH. Hoạt động tiền tệ - tín dụng bảo đảm lượng tiền mặt phục vụ nhu cầu nhiệm vụ giao và phục vụ nhân dân.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Tổ chức tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016. Kiểm tra đề nghị tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD năm 2015. Triển khai xây dựng Đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2015-2020.

2. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết 79/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện về thực hiện Đề án cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015.

3. Hoàn thành chiến dịch SKSS/KHHGĐ  năm 2015, tổng các biện pháp tránh thai đạt 88,3% KH. Phát huy vai trò của gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng đạt chỉ tiêu về gia đình văn hoá, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tập trung tuyên truyền cổ động và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Kiểm tra công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Thành lập TTVH-TT các xã Quế Bình, Quế Thọ, Bình Lâm. Xây dựng kế hoạch Đại hội TDTT các xã, thị trấn kết hợp Ngày hội Olympic vì sức khỏe toàn dân 2016.

5. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, đặc biệt phát sóng truyền thanh và truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

6. Giải quyết hồ sơ và chi trả kịp thời các loại chế độ chính sách xã hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các đối tượng theo quy định. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện Kết luận 288-KL/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác giảm nghèo.

7. Về BHXH, cơ bản giải quyết đầy đủ và kịp thời các khoản chi trả BHXH trên địa bàn huyện.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Duy trì chế độ trực SSCĐ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2016. Chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ công tác kiểm tra nghĩa vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 đạt kết quả tốt.  

2. Tình hình ANCT được giữ vững. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 05  lượt người nước ngoài đến lưu trú, hoạt động tại địa bàn.. Về trật tự ATXH, xảy ra  05 vụ - 05 đối tượng, tai tệ nạn xã hội, xảy ra 01 vụ TNGT, làm chết 01 người. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 144 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính 76, 7 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Khu dân cư tự quản về ANTT". Ban hành Đề án nâng cao năng lực, vai trò NCUT trong ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020. Hoàn thành phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT năm 2015.

3. Triển khai tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành. Thực hiện tốt việc tự kiểm tra VPQPPL và rà soát hệ thống hóa văn bản theo NĐ 16 của Chính phủ. Triển khai việc lấy ý kiến góp ý dự thảo luật An toàn thông tin mạng. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hoà giải, thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong tháng 10/2015 TT HĐND và UBND huyện tiếp 18 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. TT HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân. Hoàn thành thanh tra theo kế hoạch (01 cuộc thanh tra hành chính, 04/05 cuộc thanh tra thủ trưởng) và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của các đơn vị liên quan.

4. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng CB, CC. Thực hiện tốt CCHC, quy chế dân chủ, văn hóa công sở. Kiểm tra nội bộ hệ thống ISO 9001:2008. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm ngạch, khen thưởng, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu bảo đảm đúng quy định. Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động cổng thông tin điện tử huyện. Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế theo NĐ 108 của Chính phủ.  Thực hiện tốt công tác TĐ-KT và quản lý tốt các hoạt động tôn giáo và dân tộc

Tóm lại, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QPAN năm 2015. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách, xã hội, giữ vững ANCT, TT ATXH. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan, xã, thị trấn từng bước đi vào nề nếp, quy chế dân chủ được phát huy.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Xử lý lấn chiếm đất đai, phá rừng chưa kịp thời.

- Chưa có giải pháp tốt để thực hiện công tác thu nợ các loại thuế trên địa bàn huyện.

- Một số ngành thực hiện chưa nghiêm các nội dung thông báo theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

- Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân chưa chặt chẽ. Hoạt động của TT HTCĐ chưa hiệu quả.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11-2015

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan huyện, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổng kết năm nông nghiệp 2015, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016 và vụ Đông Xuân 2015-2016. Ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và kiểm tra, kiểm soát an toàn dịch bệnh; chú trọng xây dựng các mô hình mới có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để sản xuất nông - lâm nghiệp theo NĐ 210, NĐ 61 của Chính phủ.

2. Đẩy mạnh xây dựng NTM theo hướng bền vững và phối hợp với BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM tỉnh để thẩm định bộ tiêu chí NTM trình UBND tỉnh công nhận 03 xã điểm đạt chuẩn NTM năm 2015. Thực hiện tốt Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND huyện.

3. Thực hiện tốt phương án PCTT&TTKN, an toàn điện,  PCCCR năm 2015. Tăng cường quản lý các hồ chứa nước trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt Phương án TĐC thôn 6, Phước Trà và vận động di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lỡ, nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn miễn bù thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định.

4. Đẩy mạnh trồng rừng, khảo sát chọn hộ dân, vị trí trồng thử nghiệm giống keo lai Úc. Tăng cường các biện pháp mạnh về QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng phòng hộ, rừng dự án, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt ở 03 xã vùng cao. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/2015/CT-UBND  ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh.

5. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV&DL và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi các DN (Công ty CP Gỗ Quảng Nam, Công ty Giao Thương Quảng Xưa) đi vào hoạt động trong năm 2015. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Củng cố nâng cao chất lượng quản lý các chợ.

6. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, CQSDĐ, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân, đặc biệt 03 xã vùng cao và 30 hộ dân khu tái định cư tại thôn 6, Phước Trà của năm 2010. Giải quyết kịp thời những hạn chế qua tổng kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính, về tài nguyên, khoáng sản và môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 2015 gửi Sở TN&MT tỉnh thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020; rà soát, điều chỉnh bảng giá các loại đất theo Luật Đất đai và lập kế hoạch SDĐ năm 2016 đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất ở các xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả CTMTQG về ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các quy hoạch được duyệt. Tập trung GPMB để khởi công công trình chào mừng 30 năm thành lập huyện([4]). Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm và giải ngân 100% các nguồn vốn trước ngày 31/12/2015 (trừ nguồn vốn TPCP). Tập trung quyết toán công trình XDCB, CTMTQG XDNTM đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thực hiện tốt quy chế về quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông. Tổng kết Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện về phát triển BTH GTNT trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.

8. Rà soát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH năm 2015. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2016 và hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2015. Thẩm tra, trình phê duyệt các dự án hạng mục công trình năm 2016 của tất cả các nguồn vốn trước 31/10/2015.

9. Tổ chức tốt việc dạy và học theo kế hoạch. Đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị các điều kiện để đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi toàn huyện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

10. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tiếp tục xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Triển khai Kế hoạch số 4300/KH-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015.

11. Hoàn thành việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các cơ sở kinh doanh lĩnh vực TT&TT trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tin bài và hoạt động thu phát sóng truyền thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, đời sống tinh thần của nhân dân; kiểm tra các hệ thống phòng, chống giống sét trong mùa mưa bão. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 thành lập huyện (1986-2016).

12. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng và thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM. Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các cho các đối tượng được hưởng và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Triển khai điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015. Hoàn thành xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2015. Lập danh sách đối tượng tham gia BHYT; tổng kết 05 năm về bình đẳng giới, về chương trình giảm nghèo, bảo vệ trẻ em.

13. Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ. Tổ chức xét duyệt thực lực nam công dân từ 18-25 tuổi ở các xã, thị trấn. Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị thị trấn Tân An là thị trấn trọng điểm về QPAN. Tổng kết phong trào TDBVANTQ năm 2015. Tiếp tục điều tra các vụ án còn tồn đọng và mới phát sinh, tăng cường tuần tra bảo đảm trật tự ATGT.

14. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành và tổ chức tiếp dân, giải quyết các đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng luật. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch, hòa giải và thi hành án. Tiếp tục thanh tra theo chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị.

15. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở và các phòng, ban huyện. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 22/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Sơ kết phong trào thi đua đợt 4 và chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành chấm điểm thi đua năm 2015. Thực hiện tốt công tác QLNN về dân tộc, tôn giáo. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND huyện. Ban hành quy chế hoạt động của  BQL chợ Việt An.

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, CTCT trọng tâm tháng 11-2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt./.

(Nguồn: Trích Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập