Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác tháng 4 và chương trình công tác tháng 5-2015

Lượt xem: 5974

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2015

1. Kinh tế

Lĩnh vực nông nghiệp, diện tích lúa vụ Đông Xuân đang thu hoạch khoảng 50%, ước năng suất đạt 45tạ/ha. Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại về nông nghiệp do mưa lũ gây ra (ngày 24 đến 27/3/2015). Chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa kênh, mương, hồ đập, điều tiết nước hợp lý để bảo đảm sản xuất. Thực hiện tốt công tác KN-KL, BVTV.

Về chăn nuôi, triển khai tiêm phòng đợt 1/2015, đến nay đã cấp phát được 10200 liều vắc xin LMLM; 3500 liều vắc xin tụ huyến trùng ở trâu, bò; 7200 liều vắc xin dịch tả lợn; 800 liều vắc xin tụ huyết trùng và phó thương hàn ở lợn. Kết quả tiêm phòng trên đàn trâu, bò ước đạt 67%, trên đàn lợn 69% so với tổng đàn, nên không có dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục phối tinh nhân tạo bò, đến nay lũy kế 1.215 liều tinh. Phối hợp với Trung tâm giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam hỗ trợ cho 02 xã Bình Lâm, Quế Thọ dụng cụ phối tinh và 100 liều tinh trùng bò 3BBB và phối 60 liều tinh trâu Mura tại xã Quế Bình; chỉ đạo các xã, thị trấn khảo sát 06 hộ dân nghèo có hoàn cảnh ĐBKK theo chương trình “Lục Lạc Vàng” tại huyện Hiệp Đức.

Về KTV, KTTT, vận động nhân dân đầu tư chăm sóc 40 vườn điểm đã trồng năm 2014 và triển khai kế hoạch xây dựng 50 vườn điểm năm 2015 tại các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi hàng hoá, an toàn dịch bệnh và đến nay đã có 39 hồ sơ đã được kiểm tra, chuẩn bị giải ngân đợt I năm 2015.

Hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 11, Quyết định số 405 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển KTV, cây cao su và hoàn thành việc đăng ký các đăng ký các danh mục, đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Về lâm nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 05 trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng và 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ 1,348 m3 gỗ xẻ, 0,521 m3 gỗ tròn, củi 15 ster, tạm giữ 01 phương tiện ôtô. Tham mưu Huyện ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó có những định hướng, giải pháp cụ thể để giúp các xã hoàn thành các tiêu chí. Đối với 03 xã điểm Bình Lâm đạt 13 tiêu chí, xã Quế Bình đạt 14 tiêu chí và xã Quế Thọ 14 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 7 tiêu chí/xã. Hướng dẫn các xã cập nhật số liệu nông thôn mới vào phần mềm báo cáo số liệu Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới và đôn đốc các xã xúc tiến các thủ tục, hồ sơ liên quan để triển khai thi công cơ sở hạ tầng từ nguồn XD nông thôn mới.

Về CN-TTCN, giá trị sản xuất ước đạt 9,161 tỷ đồng (CĐ 2010), tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư tại các CCN trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và nguồn sự nghiệp khuyến công năm 2015. Đồng thời, phối hợp với ngành Điện lực và chỉ đạo UBND các xã giải quyết các vướng mắc để trong quá trình triển khai Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn - phần mở rộng tỉnh Quảng Nam.

Về TM, DV, giá cả tương đối ổn định, đa dạng các mặt hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Xét cấp giấy đăng ký kinh doanh được 23 trường hợp. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 Về công tác giao đất, cấp GCN QSDĐ ở (cấp đổi, cấp lại, cấp đổi do tách thửa và cấp mới) cho 25 trường hợp/17.108,55m2, công tác giao đất, cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp cho 01 trường hợp/10.328m2, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 47 trường hợp/130.632,8m2, việc đăng ký thể chấp 37 trường hợp/117.865,15m2, việc xóa đăng ký thế chấp 31 trường hợp/329.127,5m2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động NS và VSMT, ngày môi trường thế giới. Tiếp tục thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện. Hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Kiểm kê, tổng hợp, lập phương án BTTH, GPMB công trình đường phía Đông cơ quan Quân sự huyện và tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn- phần mở rộng tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật.

Lũy kế đến nay đã phê duyệt quyết toán 17 công trình XDCB đã hoàn thành và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và chương trình bê tông hóa GTNT theo KH năm 2015. Khởi công các công trình ghi KH vốn năm 2015 như: Đường đến trung tâm xã Bình Sơn, Nhà thi đấu Đa năng, Trụ sở làm việc xã Quế Bình và đường lên Đền Liệt sỹ để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

Tỷ lệ giải ngân vốn XDCB năm 2015 ước đạt 25% KH. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý tải trọng các tuyến BTH GTNT theo phân cấp. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, môi trường đô thị và các công trình công cộng. Thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở được 08 trường hợp.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2015. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước 131.379 triệu, đạt 63,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 62,9% so với NQ HĐND huyện. Trong đó: thu phát sinh kinh tế 6.810 triệu đồng, đạt 36,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 34,8% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi NS 98.629 triệu, đạt 47,6% so với dự toán tỉnh giao và 47,4% so với NQ HĐND huyện. Hoạt động tiền tệ - tín dụng bảo đảm lượng tiền mặt phục vụ nhu cầu của nhân dân. Chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và tăng cường thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay.                                                          

Công tác thống kế, triển khai điều tra năng suất vụ Đông Xuân 2015 và các cuộc điều tra chuyên đề về KT-XH theo kế hoạch.

Về công tác dân tộc, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc Chương trình 135, Quyết định 755, Quyết định 33, Quyết định 102, chính sách cấp vở không thu tiền cho học sinh tiểu học vùng ĐBKK năm học 2015-2016 và khảo sát lập phương án tổ chức di dời TĐC cho đồng bào dân tộc tại thôn 6, Phước Trà. Phối hợp với UBND các xã (03 xã điểm NTM) kiểm tra, hướng dẫn bổ sung các thủ tục đối với các HTX đã được thành lập trước đây theo đúng quy định của Luật HTX.

2. Văn hóa - xã hội

- Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học; tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II và chuẩn bị các điều kiện xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015. Kiểm tra công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra trường học, kiểm tra giáo viên theo kế hoạch. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và chuẩn bị kế hoạch bố trí sắp xếp đội ngũ năm học 2015-2016. Xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 và thi TNTHPT.

- Về y tế, duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2015.

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng Đại hội Đảng các cấp đợt 2 và các ngày lễ lớn. Tham mưu BTV Huyện ủy về maket trang trí, chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần VIII. Phối hợp chuẩn bị tổ chức giải bóng chuyền nông dân “Bông lúa Vàng”. Xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố; xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020”. Không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động thu phát sóng truyền thanh, truyền hình để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. Tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống dây loa phát thanh, truyền hình và bảo đảm tổ chức tốt việc tiếp phát sóng phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện.

- Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả kịp thời các loại chế độ chính sách, xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và Quyết định 48 về hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ. Tham mưu Huyện ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi” và sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 09 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai điều tra thu thập thông tin, nhập dữ liệu phục vụ thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” và triển khai Thông tư Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2020. Triển khai xây dựng KH khảo sát nhu cầu và KH đào tạo nghề nông thôn năm 2015. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

3. Quốc phòng an ninh và xây dựng chính quyền

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chú trọng công tác động viên tuyển quân và tuyển sinh quân sự. Duy trì chế độ trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu. Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược. Hướng dẫn đăng ký, làm hồ sơ tuyển sinh quân sự cơ sở.

- Tình hình ANCT được giữ vững. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 3 đoàn- 5 người nước ngoài đến làm việc tại huyện, 18 người nước ngoài đăng ký lưu trú, 01 Việt kiều về thăm thân; qua theo dõi chưa chưa phát hiện hoạt động nghi vấn. Về trật tự ATXH, xảy ra 01 vụ-08 đối tượng hủy hoại tài sản, 01 vụ 01 người chết nước. Về điều tra xử lý án: đã khởi tố 01 vụ - 03 bị can, kết luận điều tra đề nghị truy tố 03 vụ - 03 bị can, tiếp tục điều tra 06 vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Khu dân cư tự quản về ANTT”, đề án nâng cao năng lực của CA viên, bảo vệ dân phố, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của CA các xã, thị trấn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 82 trường hợp vi phạm, tước giấy phạt hành chính 47,1 triệu đồng. Đẩy mạnh tuần tra ban đêm theo Đề án 35 của Giám đốc CA tỉnh với 120 lượt CBCS tham gia, phát hiện xử lý các vi phạm TTATGT, vận chuyển trái phép lâm sản.

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền các văn bản luật mới cho gần 200 lượt BCV, TTV pháp luật, cán bộ chủ chốt. Tiếp tục thực hiện cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, hoàn thành việc tiếp nhận bài dự thi với 7.493 bài. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hoà giải, thi hành án.

- Kết thúc 01 cuộc thanh tra hành chính tại VP ĐKQSDĐ huyện. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện tốt, đã tiếp 20 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận 04 đơn kiến nghị, 01 đơn phản ánh; nội dung chủ yếu đất đai và chế độ chính sách.

- Công tác xây dựng chính quyền chặt chẽ, đúng quy định. Kịp thời củng cố kiện toàn đội ngũ CB, CC các cấp, hoàn thành xét sơ tuyển các ứng viên Đề án 500, viên chức ngành GD&ĐT, đề nghị luân chuyển về các huyện đồng bằng, thành phố năm 2015. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và hệ thống ISO 9001:2008. Xây dựng kế hoạch thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ. Thẩm định hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp tỉnh, ban hành hướng dẫn về thi đua khen thưởng cấp huyện 2015. Bổ nhiệm lại, bộ nhiệm mới các chức danh theo quy định trước Đại hội Đảng huyện lần thứ VIII.

Tóm lại, trong tháng 4/2015, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm sản xuất, đời sống nhân dân ổn định, lĩnh vực VH-XH, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp thực hiện kịp thời, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, các chế độ chính sách chi trả kịp thời. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chỉ tiêu KTV, phát triển cây cao su tiểu điền ở cơ sở còn chậm, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhận thức bộ phận nhân dân về trách nhiệm PCCCR chưa tốt. Việc triển khai xây dựng một số Đề án còn chậm, chất lượng chưa cao, một số kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các ngành tổ chức thực hiện chưa nghiêm, chưa ban hành đề án Bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5-2015

1. Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, bảo đảm lịch thời vụ và cơ cấu giống; áp dụng tốt các tiến bộ khoa học trong sản xuất. Tập trung chống hạn, khai thác hiệu quả và tiết kiệm các nguồn nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có  hiệu quả công tác phối tinh nhân tạo bò. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015.

2. Tập trung xây dựng vườn điểm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT; khuyến khích hỗ trợ nhân dân trồng cao su tiểu điền, đầu tư các mô hình điểm để nhân ra diện rộng, kiểm tra, thực hiện hỗ trợ KTV, KTTT, CN, cơ giới hóa phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC tại thôn 6, Phước Trà và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường trách nhiệm hoạt động của Tổ điều phối XD NTM để kiểm tra và hướng dẫn 03 xã điểm hoàn thành các tiêu chí còn lại nhằm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Tiếp tục đôn đốc các xã còn lại tập trung đầu tư các tiêu chí theo lộ trình. Có kế hoạch kiểm tra, rà soát đánh giá kết quả các tiêu chí đã đạt được và chưa đạt được của 03 xã điểm. Ban hành phương án, tổ chức hoạt động của bộ máy Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu XD NTM của huyện và xã.    

4. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật BV&PTR và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô và chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; giải quyết triệt để các trường hợp lấn chiếm đất đai. Thực hiện tốt việc thu hồi đất, giá đất cụ thể, kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án. Xử lý sau khi kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các vụ vi phạm.

5. Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2015. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện. Tiếp tục quản lý chất lượng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình XDCB, BTH GTNT và khởi công công trình ghi vốn năm 2015. Hoàn thành các hạng mục thi công các công trình Đền Liệt sỹ huyện để chào mừng Đại hội Đảng huyện lần thứ VIII và Đề án quản lý quy hoạch chung thị trấn Tân An.  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vĩa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

6. Thương mại, dịch vụ bảo đảm cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, nhất là các xã vùng cao, vùng ĐBKK. Triển khai KH khuyến công và thực hiện các đề tài KH-CN năm 2015. Ban hành Nội quy quản lý, Nội quy PCCC chợ Hiệp Đức. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ hoạt động chung của huyện. Cấp phát kịp thời, đầy đủ báo chí, công văn và công báo đến các ngành, xã, thị trấn. Tiếp tục vận hành, khai thác có hiệu quả website của huyện.

7. Tổ chức thi học kỳ II, xét hoàn thành chương trình TH, THCS; tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 ở các trường học. Dự kiến bố trí đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2015-2016; xét thuyên chuyển giáo viên và xét biên chế ngành. Triển khai hoạt động hè năm 2015. Đẩy mạnh hoạt động ở các trung tâm HTCĐ, tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

8. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Chuẩn bị nội dung sơ kết chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1/2015.

9. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn; đặc biệt tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam. Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức giải bóng chuyền nông dân “Bông lúa Vàng”. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên; kiểm tra hoạt động của Đài TTCS; xây dựng chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020”.

10. Tiếp tục kiểm tra, lập thủ tục đề nghị giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Tiếp tục triển khai làm nhà ở theo kế hoạch năm 2015. Triển khai KH đào tạo nghề, lao động nông thôn, tuyển sinh các lớp nghề mới theo chỉ tiêu năm 2015. Xây dựng kế hoạch Bình đẳng giới, kế hoạch truyền thông “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

11. Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ. Lập kế hoạch xét thực lực tuyển quân 2015 cấp huyện. Hoàn chỉnh hồ sơ đào tạo SQDB, tổ chức huấn luyện DBĐV,DQBC và hội thao DQTV theo kế hoạch. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, phong trào TDBVANTQ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo TT ATGT trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/HU ngày 05/4/2011 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

12. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành. Làm tốt công tác chứng thực, hoà giải và thi hành án. Hoàn thành việc chấm sơ khảo cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam 2013. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng. Tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch. Triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

13. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở và thực hiện việc bố trí đầy đủ nhân sự BQL chợ Hiệp Đức. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính 2015, duy trì hiệu quả hệ thống ISO 9001:2008.  Tổ chức Hội nghị tương dương gương điển hình tiên tiến 5 năm và lễ trao tặng danh hiệu BMVNAH.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt./.

CB (Tổng hợp)
Nguồn: Trích báo cáo số 79/BC-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập