Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Hiệp Đức: tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem: 330

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trên cơ sở Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII).   Ngày 26/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện chưa tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương tổ chức.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Huyện ủy giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản 04 nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập Nghị quyết trên tinh thần nghiêm túc, tiếp thu, ghi chép những nội dung chính; trên cơ sở nội dung được học tập, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của bản thân, ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo toàn diện, thiết thực, hiệu quả và tổ chức phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân huyện nhà, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển nền kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Kế hoạch số 72-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra, Đảng bộ huyện và 11 xã, thị trấn sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII trong tháng 8/2022 và ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động chậm nhất trong tháng 10/2022.

                                                                    Vân Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập