Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Hiệp Đức: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

Lượt xem: 258

Chiều ngày 14/4/2022, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu của huyện, có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX); lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBMTTQVN, các Đoàn thể CT-XH huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trừ Bí thư các đảng ủy xã, thị trấn); Báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang công tác ở các cơ quan huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có hơn 180 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc và cán bộ Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy xã, thị trấn.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng là công việc thường xuyên, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mọi cán bộ, đảng viên. Đây là Hội nghị rất quan trọng, là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng triển khai học tập, quán triệt và thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cán bộ, công tác xây dựng, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên và chính sách cán bộ tại từng đơn vị, địa phương. Qua đó tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ trên địa bàn huyện.

Hội nghị được nghe các Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của các văn bản và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác cán bộ trên địa bàn huyện gồm: Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chương trình số 23-CTr/HU, ngày 12/4/2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 22-CTr/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; Quy định số 07-QĐ/HU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy chế số 19-QC/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 16/02/2022 của BTV Huyện ủy Hiệp Đức về Chương trình số 11-CTr/TU ngày 13/12/2021 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 333-QĐ/HU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Hiệp Đức; Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 15/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện; Hướng dẫn liên tịch số 21-HD/BTGHU-BTCHU ngày 12/4/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy về xây dựng, quản lý và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cá nhân và cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo Kế hoạch, sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ mở 01 lớp học tập, quán triệt các văn bản trên cho cán bộ, đảng viên là cấp phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể CT-XH huyện; cấp ủy viên các chi, đảng bộ các cơ quan, đơn vị cấp huyện và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức các lớp quán triệt cho cán bộ, đảng viên phù hợp tình hình của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

                                                           Kim Oanh-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập