Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện ủy Hiệp Đức ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

Lượt xem: 1223

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Đức đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 07/4/2021). Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết đánh giá về tình hình xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực: Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch được chú trọng; triển khai rà soát, bổ sung và lập nhiều đồ án quy hoạch chi tiết gắn với sắp xếp, bố trí các khu dân cư mới; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từng bước hình thành; chất lượng cuộc sống người dân khu vực đô thị ngày càng được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và phát triển đô thị vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, đầu tư phát triển đô thị chưa đồng bộ; phát triển hạ tầng, quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập; chưa phát huy hết lợi thế, tiềm năng đất đai, lao động tại những nơi có điều kiện…

Về quan điểm chỉ đạo, Huyện ủy xác định: Xây dựng, phát triển đô thị phải đảm bảo tính bền vững, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng phát triển đô thị của tỉnh. Phát triển đô thị góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác bảo vệ và cải thiện môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả, hợp lý đất đai để phát triển đô thị; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển đô thị, phát triển kinh tế với sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy tốt vai trò động lực của các đô thị, thúc đẩy phát triển các khu vực lân cận. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển đô thị theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Về mục tiêu đề ra, gắn phát triển đô thị với sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, cấp, thoát nước, điện, vui chơi giải trí, các cơ sở giáo dục, y tế... Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước tiến tới xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy mô phát triển đô thị phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương: Đối với Tân Bình là toàn bộ địa giới hành chính; đối với Bình Lâm và Sông Trà tập trung khu trung tâm và một phần địa giới hành chính của xã.

Trong đó, đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Đối với thị trấn Tân Bình: Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Tân Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2035; sắp xếp, bố trí các phân khu chức năng theo quy hoạch; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ; phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Tân Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V để phát huy tốt vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện. Đối với đô thị Việt An: Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Việt An đến năm 2030 và năm 2040; xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khung; quy hoạch, sắp xếp các khu dân cư. Phát triển mạnh thương mại, kết hợp với công nghiệp sử dụng lao động có tay nghề cao. Đối với đô thị Sông Trà: Hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sông Trà; từng bước đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch như: giao thông, nhà máy nước sinh hoạt, phát triển công nghiệp…; bố trí, sắp xếp lại các khu dân cư theo văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng đô thị kết hợp với khai thác lợi thế đường Đông Trường Sơn để phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, xã An toàn khu và đặc trưng văn hóa vùng cao.

Đến năm 2035: Đối với thị trấn Tân Bình: Tiếp tục xây dựng hạ tầng thị trấn Tân Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đối với đô thị Việt An: Quy hoạch, sắp xếp các khu dân cư kiểu mẫu để hình thành các khối phố, hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng Việt An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đối với đô thị Sông Trà: Hoàn thành quy hoạch và xây dựng hạ tầng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; bố trí, sắp xếp các khu dân cư theo quy hoạch để hình thành các khu phố.

Đồng thời, đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện, gồm: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (2) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý đất đai, môi trường và quản lý trật tự xây dựng đô thị. (3) Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. (4) Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng và phát triển đô thị. (5) Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đô thị.

Việc sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                                         Thu Thủy - VPHU

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập